แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาประชาชนฟรี ในอำเภอห้วยยอด และพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดตรัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 10

  • 11 May 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 48
  • 0 Comments

            วันนี้ (วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.45 น.) นายสมพร ใช้บางยาง อดีตประธานกรรมการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ  มีนางอำพร คล้ายแก้ว ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายมนูญ  จันทรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นางจุฑาพรรธน์  แก้ววัฒนะบวร  ร้อยโทสุพจน์  ใช้บางยาง  ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27  คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์   และผู้แทนกรมการแพทย์ ร่วมพิธี  โดยมีนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ  ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับคณะแพทย์นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27  มูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  และจังหวัดตรัง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  ซึ่งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้แบ่งการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็น 2 ชุด คือ ชุดใหญ่ กับชุดเล็ก ซึ่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดใหญ่ เป็นหน่วยแพทย์ที่ใหญ่ที่สุด ที่สามารถรวมคณะแพทย์มากกว่า 100 ชีวิต มาร่วมกิจกรรม โดยเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ และสามารถตรวจรักษาคนไข้ ได้ถึงวันละกว่า 5,000 คน เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว เป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ

         การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้มีคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ จากโรงพยาบาล กรมการแพทย์  สาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครทีมสารพัดช่าง และโรงเรียนห้วยยอดจังหวัดตรัง  ประมาณ 500 คนให้การสนับสนุนร่วมทำกิจกรรม โดยออกตรวจรักษา จำนวน 2 วัน คือ

-วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีจำนวนผู้ป่วยประมาณ 1,000  คน

-วันที่  11 พฤษภาคม 2561  ณ โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  มีจำนวนผู้ป่วยประมาณ 5,000 คน

 

ที่มาข้อมูล

: กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print