แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 4 ผลงาน 5 รางวัล ในงาน 46th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  • 1 May 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 191
  • 0 Comments

 

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน 46th International Exhibition of Inventions Geneva  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั่วโลก โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริฤทษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ร่วมแสดงความยินดี ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัลสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน 5 รางวัล ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับมีดังนี้ 


- รางวัลเหรียญทอง 
                สิ่งประดิษฐ์ “เครื่องมือช่วยพันพรีฟอร์ม (Spaced Aerial Cable Preforming Tool)” เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพันพรีฟอร์มรัดสาย SAC ขนาด 185 ตร.มม. ที่ต้นปลายสาย ทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน เป็นผลงานจากกลุ่ม Hotline บึงกาฬ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี - รางวัลเหรียญทอง 
                สิ่งประดิษฐ์ “เครื่องมือช่วยดัดสายยึดโยง (Guy Wire Bender)” เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การดัดสายยึดโยงให้เป็นรูปห่วง เพื่อใช้ประกอบกับลูกถ้วยยึดโยงกับห่วงปลายก้านสมอบก ทำได้อย่างรวดเร็วและพนักงานใช้แรงในการดัดสายยึดโยงลดลง 7 เท่า เป็นผลงานจากกลุ่ม เขาพระวิหาร สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

 - รางวัลเหรียญทองแดงและรางวัลพิเศษ (Special Award) จาก CHINA DELEGATION ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
               สิ่งประดิษฐ์ “เครื่องตรวจสอบการละเมิดมิเตอร์ไฟฟ้า (Single - phase dise type kWh meter connection identification device)” เป็นเครื่องมือที่ใช้งานด้านตรวจสอบการเชื่อมต่อมิเตอร์ที่มีการใช้ไฟผิดปกติ เป็นผลงานจากกลุ่ม METER LAB PEAN1 สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

 


         
- รางวัลเหรียญทองแดง 
สิ่งประดิษฐ์ “ระบบตรวจสอบวิทยุสื่อสารแบบหลายที่อยู่สำหรับงาน SCADA (Multiple Address Radio System Monitoring System for SCADA)” เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร (MARS METER/REMOTE) ในระบบงาน SCADA และช่วยแก้ปัญหาการหยุดทำงานไม่ทราบสาเหตุของอุปกรณ์วิทยุสื่อสารได้แบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เฝ้าดูการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต้นทางหรือศูนย์ควบคุม SCADA กับอุปกรณ์ปลายทางหรือ RTU ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงบันทึกข้อมูลการทำงานของระบบได้ตลอดเวลาและจะแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นผ่าน Application หรือระบบเครือข่าย Internet เป็นผลงานจากกลุ่ม MARS RANGER สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 

          งานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO) โดยมีนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าประกวดกว่า 1,000 สิ่งประดิษฐ์ และมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คน


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2200256960003765&id=178690235493791

 

Print