แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

  • 13 July 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 2648
  • 0 Comments

วันที่ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

เกล้ากระหม่อม

คณะผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริการดี มีคุณธรรม
Print
Tags: