แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดอบรมหลักสูตร “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

  • 20 April 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 455
  • 0 Comments

 

           นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวันที่ 19 เมษายน 2561 จัดอบรมสำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้บริหาร รงมถึงผู้จะเกษียณอายุงานจำนวน 200 คน และวันที่ 20 เมษายน 2561 จัดอบรมเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 245 คน ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ (อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) กล่าวถึงที่มาของโครงการฯ โดยมีพลตรี รศ.นพ.สามารถ นิธินันทน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และ ผช.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ พร้อมกันนี้ ยังให้ความรู้พร้อมประเมินเบื้องต้นการเกิดโรคหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตร้าซาวด์) 

https://m.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/2179860032043458

ข้อมูล/ภาพ
- แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม  กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
- ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


Print