แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมประชุมเตรียมความพร้อมส่งผู้ใช้แรงงานกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์

  • 2 April 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 259
  • 0 Comments

        วันนี้ (วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.) นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 12 สายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม "ส่งผู้ใช้แรงงานกลับบ้านเทศกาลสงกรานต์" ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทูร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมและแถลงข่าว มีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครือข่ายภาคเอกชนจำนวน 133 คน ร่วมประชุมกำหนดแนวทาง มาตรการดูแลความปลอดภัย สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้นายจ้าง ผู้ใช้แรงงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถวางแผนการเดินทางไป-กลับภูมิลำเนาของผู้ใช้แรงงานได้อย่างปลอดภัยในรูปแบบประชารัฐ สอดคล้องตามนโยบาย Safety Thailand

 

         พร้อมกันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะประชาชน ผู้ใช้แรงงาน 4 ล้านกว่าคน รวมถึงผู้ใช้แรงงานต่างด้าว เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีข้อแนะนำดังนี้ 

 

ก่อนออกเดินทาง

   - ตรวจสอบปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เมื่อพบอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ต้องรีบซ่อมแซมแก้ไข หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดอันตรายได้

 

   - ควรปิดสวิทช์ไฟ ปลดปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าและสับคัทเอาท์ที่แผงสวิตช์ลงให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และปิดเตาแก๊สให้เรียบร้อย

 

   - ปิดล็อคประตูหน้าต่างทุกบาน เมื่อสำรวจตรวจสอบที่พักอาศัยเรียบร้อย หากไม่มีใครอยู่บ้านควรฝากบ้านไว้กับตำรวจโดยโทรศัพท์ไปแจ้งได้ตลอดเวลาที่สถานีตำรวจในพื้นที่ๆ ท่านพักอาศัย

 

   - สละเวลาอีกเล็กน้อยตรวจสอบเครื่องยนต์ เช่น เช็คระดับน้ำและน้ำมันเครื่อง เบรค/โช้ค อัพอีกทั้งเตรียมชุดปฐมพยาบาลและไฟฉายไว้ติดรถเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 

ระหว่างการเดินทาง

    - ขณะขับขี่จักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพราะเป็นสาเหตุ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งอาจทำให้รถยนต์ชนเสาไฟฟ้าและเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดับได้

 

           ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด อย่าเข้าใกล้เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือที่สายด่วน กฟภ. โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

 

                                            ........................................

 

ข้อมูล :

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ข่าว/ภาพ :  กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print