แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการ กฟภ.และประธานแม่บ้าน นำคณะผู้บริหารและคณะแม่บ้าน แต่งกายชุดไทย ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” วันสุดท้าย

  • 12 March 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 254
  • 0 Comments


          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว และนางอำพร คล้ายแก้ว นำคณะผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ช่วยผุ้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน กฟภ. และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อร่วมย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า 

       ก่อนไปเยี่ยมชมร้านต่างๆ  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะ ได้นำคณะถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว และแวะเยี่ยมเยียน ร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร้านการไฟฟ้านครหลวง การประปา  เป็นต้น

       ในวันนี้ ประชาชนจำนวนมากเข้าเที่ยวชมงานและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุค แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบเนื่องมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เคียงข้างพระวรกายด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร โดยมีการสาธิตงานศิลปาชีพ เช่น การปักผ้า สานย่านลิเภา ทำคร่ำ ทำเรือกอและจำลอง และทอผ้า โดยช่างฝีมือของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตรของร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ที่มีผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ เสื้อ กระเป๋า สมุดไดอารี ขนมไทย รวมถึงร้านค้ารับเชิญต่าง ๆ ตลอดจนมีกิจกรรมถ่ายภาพจากช่างภาพจิตอาสา ทั้งนี้ เพื่อนำรายได้กลับคืนสู่ราษฎรในท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในทุกภูมิภาคต่อไป 

ภาพ/ข่าว :ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Print