แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมลงนาม MOU กับธนาคารพาณิชย์ ให้บริการออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG)

 • 7 March 2018
 • Author: Admin PEA
 • Number of views: 137
 • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมลงนาม MOU กับธนาคารพาณิชย์ ให้บริการออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG)

     ในขั้นตอนเดิม กฟภ.จะแจ้งวงเงินค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้านำไปยื่นกับธนาคารสำหรับออกหนังสือค้ำประกัน หลังจากนั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงนำหนังสือค้ำประกันกลับมายื่นที่ กฟภ.อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ กฟภ.ตรวจสอบแล้วจึงจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้
     การออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องนำหนังสือค้ำประกันกลับมายื่นที่ กฟภ.อีก
    เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ใช้ไฟฟ้าและช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าเร็วขึ้นรวมถึงจะได้รับบริการที่ทันสมัยและความปลอดภัยอีกด้วย

ธนาคารที่ร่วมลงนาม MOU เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 จำนวน 14 ธนาคาร

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
 8. ธนาคาร มิซูโฮ  จำกัด สาขา กรุงเทพฯ
 9. ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
 11. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 12. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 13. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 14. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคารที่เปิดให้บริการ e-LG แล้ว

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคาร มิซูโฮ  จำกัด สาขา กรุงเทพฯ
 5. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Print