แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดตัวแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus อย่างเป็นทางการ

  • 6 March 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 6943
  • 0 Comments

 

          วันนี้ (วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. หรือ PEA นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการ กฟภ. และผู้บริหาร กฟภ. ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus อย่างเป็นทางการ ณ ลาน Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้า ZPELL ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยมีผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมงาน

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ Online ครบวงจรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบ One Touch Service “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง” ทุกที่ ทุกเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วยตนเอง อำนวยความสะดวกผู้ใช้งานด้วยความรวดเร็ว มีฟังก์ชั่นการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การชำระค่าไฟฟ้า คำนวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ขอติดกลับมิเตอร์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

          แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เปิดให้ดาวน์โหลดบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีงาน Pre - Launch แนะนำการใช้งาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

          ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรี ! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และในอนาคตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ไฟสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพ Server เพื่ออำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดและรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 5 ล้านรายภายในปี 2564

                                   .....................

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/2079852508710878

Print