แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. จ่ายกระแสไฟฟ้ารองรับการขยายตัวในพื้นที่ EEC ได้อย่างเพียงพอและมั่นคง

  • 31 January 2018
  • Author: Admin PEA
  • Number of views: 642
  • 0 Comments

ภาพประกอบข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. จ่ายกระแสไฟฟ้ารองรับการขยายตัวในพื้นที่ EEC ได้อย่างเพียงพอและมั่นคง

นายชาติชาย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เปิดเผยถึงแผนรองรับการขยายทางเศรษฐกิจของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำแผนรองรับไว้ 4 ด้าน คือ รองรับแผนขยายตัวทางอุตสาหกรรม การขยายตัวของโครงการพื้นฐาน พื้นที่นวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วทันสมัย

ปัจจุบัน มีผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กว่า 1 ล้าน 3 แสนราย ปริมาณการใช้ไฟฟ้าช่วงสูงสุดอยู่ที่ราว 4,000 MW หรือ 15% ของทั้งประเทศ มีสถานีไฟฟ้าในพื้นที่รวม 81 สถานี สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 6,000 MW และสามารถรองรับการขยายตัวได้อีก 2,000 MW

การพยากรณ์ปริมาณผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ EEC จนถึงปี 2579 จะเพิ่มขึ้นอีกราว 404 MW ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงให้ความมั่นใจกับประชาชนและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ว่า จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและมั่นคง

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี

 

 

Print