แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. สานฝัน “ ฮูยงซูแง วันที่รอคอย แสงสว่างสร้างอนาคต ”

  • 31 January 2018
  • Author: Admin PEA
  • Number of views: 565
  • 0 Comments

ภาพประกอบข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. สานฝัน ฮูยงซูแง วันที่รอคอย แสงสว่างสร้างอนาคต

ภาพประกอบข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. สานฝัน ฮูยงซูแง วันที่รอคอย แสงสว่างสร้างอนาคต

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าโครงการ “ ฮูยงซูแง วันที่รอคอย....แสงสว่างสร้างอนาคต ” โดยมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการ ณ มัสยิดนูรูลญาบัล หมู่ 6 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีนายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีว่าที่พันตรีไพบูลย์ ว่องวีระยุทธ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติ

นายสงบ เรืองศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา เปิดเผยถึงรายละเอียดว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ร่วมกับที่ว่าการอำเภอยะหา ได้ เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2554 ไม่สามารถจ่ายระบบไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนราษฎรได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติสกายอกูวิง ซึ่งตามหลักเกณฑ์การขยายเขตระบบไฟฟ้า จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ต่อมาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ประสานงานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรจำนวนผู้ใช้ไฟ 106 ครัวเรือน หม้อแปลง 1 เฟส 30 เควีเอ. จำนวน 6 เครื่อง ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 73 ต้น, ขนาด 9 เมตร จำนวน 14 ต้นพาดสายแรงต่ำ ระบบ 1 เฟส 3 สาย ระยะทาง 6,842 เมตร, ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 512 เมตร สร้างความปีติยินดีแก่ราษฎรที่มีกระแสไฟฟ้าใช้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2561 ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยค่านิยม PEA

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

ภาพ/ข่าว แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ

PEA-S3 ยะลา
เผยแพร่โดย นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 9 กองอำนวยการ PEA-S3 ยะลา

 

Print