แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชวนมาวิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ในงาน “PEA Happy Run” ณ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

  • 28 January 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 628
  • 0 Comments

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “PEA Happy Run” วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ โดยมี พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นาย พิเชษฐ ธรรมโหร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางละมุงและนางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้ปกครองสถานสงค์เคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศิลปิน ดารา อาทิ คู่จิ้น เต้ ตี๋ เจษฎ์ เจษฎ์พิพัฒน์ โย ยศวดี พิ้งกี้ สาวิกา ฮั่น เดอะ สตาร์ ร่วมงาน ณ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดงาน “PEA HAPPY RUN” วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ วิ่งแบบ Fun Run ชมความงดงามแสงสียามค่ำคืนของเมืองพัทยาบริเวณแหลมบาลีฮาย ซึ่งเป็นเสมือนจุดแลนด์มาร์กของเมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มีชาวไทยและชาวต่างชาติที่นิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้และการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองพัทยา รายได้ทั้งหมดจากการสมัครวิ่งและร่วมบริจาค มอบให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เมืองพัทยา

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์เพื่อทัศนียภาพที่งดงามของ Smart City ด้วยการนำสายไฟลงดินในเมืองใหญ่ ตามแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ระหว่างปี ‭2560-2564‬ วงเงินรวมทั้งโครงการ 11,668 ล้านบาท มีพื้นที่ดำเนินโครงการ 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยาและเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
1. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง
2. งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เหนือดิน/ใต้ดิน จำนวน 55.5 วงจร-กิโลเมตร
3. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน จำนวน 119 วงจร-กิโลเมตร
4. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน จำนวน 549.744 วงจร-กิโลเมตร
5. งานรองรับระบบสื่อสาร จำนวน 119 วงจร-กิโลเมตร

           ในส่วนของเมืองพัทยามีแผนดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน งานระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน พร้อม Overhead Ground Wire และงานรองรับการสื่อสาร โดยมีแผนการดำเนินงานวางระบบจำหน่ายใต้ดิน ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลาง และพัทยาใต้ ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสาย 1 สาย 2 และสาย 3 ถนนพัทยาใต้ถึงท่าเรือ (บาลีฮาย) บริเวณซอยเล่งกี่และซอยบัวขาว รวมระยะทาง 18.50 วงจร-กิโลเมตร ปริมาณงาน 53.80 วงจร-กิโลเมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือของระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัย สร้างทัศนียภาพสวยงามให้กับเมืองใหญ่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2008909289138534&id=178690235493791

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : 
- กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print