แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี มอบทุนการศึกษาฯ

  • 8 July 2016
  • Author: Pea02
  • Number of views: 1784
  • 0 Comments

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี นางวิไลวรรณ สุขกวี ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาของคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กับบุตร ธิดา ของพนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 24 ทุนๆ ละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 60,000.-บาท ณ ห้องประชุม ชั้น 1อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี


Print
Tags: