แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี จัดโครงการ PEA รักษ์น้ำสร้างฝาย ถวายแม่ของแผนดิน

  • 8 July 2016
  • Author: Pea02
  • Number of views: 1480
  • 0 Comments

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี จัดโครงการ PEA รักษ์น้ำสร้างฝาย ถวายแม่ของแผนดิน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดและส่งมอบฝายชะลอน้ำตามโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 มีนายเตชินท์ชัย ผาริบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมดเป็นผู้แทนรับมอบให้กับชุมชน เพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและดูแลรักษาต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมด ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบฝายชะลอน้ำ ณ ลำห้วยอีนัง บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ 10 ตำบลแมดอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


 

Print
Tags: