แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

  • 2 December 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 586
  • 0 Comments

          วันนี้ (วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.) นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอนก ภูก๊ก ประธานผู้ตัดสินสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นางสาวอัจจิมา อินทรธนู ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรม และนายอนุพงษ์ เสาวมาศ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สามารถอินโฟเน็ต จำกัด ร่วมในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์เรือนจำกลางคลองเปรม (ตรงข้ามสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ


         

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการเผยแพร่และส่งเสริมกีฬาเปตองให้แพร่หลายในสังคมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และนำรายได้จากการแข่งขันจัดซื้ออุปกรณ์เปตอง มอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชนที่สนใจในกีฬาเปตองได้แสดงความสามารถ ส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองและยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ของประเทศ
สำหรับการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย ทีมชาย 2 คน ทีมหญิง 2 คน ทีมอาวุโส 2 คน (อายุ 55 ปี ขึ้นไป) ทีมเยาวชน 2 คน (อายุไม่เกิน 15 ปี) และทีม VIP 2 คนการตัดสินใช้กติกาสากลและใช้วิธีจับสลากแบ่งสายๆ ละ 4 ทีม โดยในรอบแรกแยกสายให้สำหรับทีมที่มาจากหน่วยงานเดียวกันหรือชื่อทีมเหมือนกัน รอบที่ 2 จัดโดยไม่แยกสายแต่จะแยกคู่ให้ รอบ 8 ทีม จับสลากประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก การแข่งขันจนถึงรอบชิงชนะเลิศใช้ 13 คะแนนตัดสิน ซึ่งผู้ชนะเลิศในประเภทต่างๆ จะได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลชนะเลิศทีมชาย ได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) พร้อมเงินบำรุงทีม 30,000.-บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 15,000.- บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   (2 รางวัล) ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 5,000.-บาท
- รางวัลชนะเลิศทีมหญิง ได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเงินบำรุงทีม 10,000.-บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 5,000.-บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (2 รางวัล) ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 2,000.-บาท
- รางวัลชนะเลิศทีมอาวุโส ได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเงินบำรุงทีม 10,000.-บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 5,000.-บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 2,000.-บาท
- รางวัลชนะเลิศทีมเยาวชน ได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเงิน บำรุงทีม 5,000.-บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 3,000.-บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (2 รางวัล) ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000.-บาท
- รางวัลชนะเลิศทีม VIP และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print