แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟภ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  • 1 December 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 317
  • 0 Comments

          วันนี้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น.) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จกรมพระยาดำรงรานุภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มีนายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธี บริเวณหน้าอาคาร ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

           คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เป็น “วันดำรงราชานุภาพ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีสงฆ์ ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน

https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1906792056016925

 

 

ข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print