แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  • 4 July 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1624
  • 0 Comments


นื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ทรงเจริญพระชันษา ๕๙ ปี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า 

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
คณะผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Print
Tags: