แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

  • 4 July 2016
  • Author: Pea02
  • Number of views: 2096
  • 0 Comments

PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

รูปประกอบข่าว PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย1

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และนายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร PEA และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว มีนายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน ถึงการดำเนินงานโครงการฯ ณ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์

รูปประกอบข่าว PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย2รูปประกอบข่าว PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย3

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA ดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สำหรับโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณการ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนจากโคมชนิดเดิมซึ่งกินกระแสไฟสูงมาเป็นโคม LED ณ องค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติตลอดจนพื้นที่ด้านหน้า เพื่อความโดดเด่นเป็นสง่าและความงดงามในยามค่ำคืน ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED แล้ว การใช้พลังงานไฟฟ้าจะลดลงร้อยละ 22.47 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 4,723 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงินประมาณกว่า 6 หมื่นบาท ต่อปี อีกทั้งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 2.415 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ ใช้งบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรวมทั้งสิ้น 770,284.66 บาท

รูปประกอบข่าว PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย4

ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 14 แห่ง ในทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดก้ำก่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดพระนอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดจองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดหัวเวียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา จังหวัดแม่ฮ่องสอน มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดพระธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) จังหวัดภูเก็ตและศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี

นอกจากนี้ PEA ยังมีการดำเนินโครงการในปี 2559 อย่างต่อเนื่อง จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย วัดล่ามช้าง วัดโลกโมฬี วัดเชียงมั่น วัดดวงดี วัดช่างแต้ม วัดเจ็ดลิน วัดพันเตา วัดเชียงยืน จังหวัดเชียงใหม่ วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี วิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ PEA ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการติดตั้งหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าควบคู่ไปกับการสร้างความสว่างไสว ความปลอดภัยแก่โบราณสถานและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของประเทศ

Print
Tags: