แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางสำหรับรับข้อร้องเรียนการทุจริตของพนักงานเป็นผู้รับเหมาให้แก่ผู้ใช้ไฟ

  • 30 July 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 2931
  • 0 Comments


        สำนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดทำช่องทางพิเศษสำหรับรับข้อร้องเรียนการทุจริตของพนักงานเป็นผู้รับเหมาให้แก่ผู้ใช้ไฟ หรือมีการใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือพนักงานที่ทำธุรกิจค้าขายกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

1. ผ่านทาง e-mail ของ สตภ. Audit@pea.co.th
2. ผ่านทางตู้ ปณ. เลขที่ 150 ปณจ.หลักสี่ กทม. 10210 ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ   การรักษาความลับและความปลอดภัยข้อมูลของผู้ร้องเรียน
                  ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยผู้ร้องเรียนจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตนและไม่สามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ร้องเรียน สตภ. จะเก็บรวบรวมรักษาไว้ในฐานข้อมูลเป็นอย่างดีที่สุด โดยจะปกป้องและรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนด้วยมาตรการสูงสุดและจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
บริการดี มีคุณธรรม

ที่มาข้อมูล : สำนักตรวจสอบภายใน

Print
Tags: