แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เสาไฟต้นหนึ่ง มีสายอะไรอยู่บ้าง

  • 4 July 2016
  • Author: Pea02
  • Number of views: 2048
  • 0 Comments
รูปเสาไฟต้นหนึ่ง มีสายอะไรอยู่บ้าง 1 สายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ 2 สายไฟฟ้าแรงต่ำ 230/400 โวลต์ 3 สายสื่อสารโทรคมนาคม

..

Print
Tags: