แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด สร้างศูนย์นวัตกรรม กฟภ. แห่งแรกของประเทศไทย

  • 20 November 2017
  • Author: PR News
  • Number of views: 1214
  • 0 Comments

         วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.30 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และ มร.เฉียง หัว กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการสร้าง ศูนย์นวัตกรรม กฟภ.ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ C โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม กฟภ. (PEA Innovation Center) เพื่อส่งเสริมและให้ประโยชน์แก่การศึกษาและฝึกฝนของบุคลากรในด้านระบบไฟฟ้า และ ICT รวมถึงการแพร่หลายของเทคโนโลยีระบบที่เกี่ยวข้องกับ Smart Grid ในประเทศไทย โดย PEA Innovation Center จะดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ โดยคำนึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ด้านการลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเสียในอากาศของประเทศไทย

        สำหรับ PEA Innovation Center ถือเป็นศูนย์นวัตกรรมด้านไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย โดยจะก่อสร้างขึ้นที่ บริเวณชั้น 3 อาคาร LED ของ กฟภ. เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการวิจัย คิดค้นและทดสอบนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า โดยจะเป็นศูนย์นวัตกรรมที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้า เข้ากับด้านเทคโนโลยี ICT ที่ทันสมัย โดยในระยะแรกจะลงทุนด้านทรัพยากรเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยี Power Line Communication (PLC) และ Internet of Things (IoT) ควบคู่กับการทดลองใช้เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล GPON และ 3G/4

        นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเน้นระบบสื่อสารเทคโนโลยี IP เพิ่มความเสถียรในการทำงานของเครือข่ายครอบคลุมโครงการนวัตกรรมต่างๆ ได้แก่ คลาวด์คอมพิวติ้งด้านพลังงานไฟฟ้า บิ๊กดาต้า อุปกรณ์ชาร์จพลังงานสำหรับยานยนต์สมาร์ทโฮมและการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า สองคล้องตามนโยบายของ กฟภ. ในการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยีในยุค PEA 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็น การไฟฟ้าแห่งอนาคต” (The Electric Utility of the Future)

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: