แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟภ. จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กรในพื้นที่ภาคกลาง

  • 10 November 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 635
  • 0 Comments

        เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร “ทันโลก บริการดี  มีคุณธรรม” ครั้งที่ 3 ให้กับพนักงาน กฟภ. ในพื้นที่ภาคกลางภายใต้แนวคิด กระตุกต่อมคิด พิชิตค่านิยม โดยมีนายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายสุพจน์ ใช้บางยาง ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล นายชาติชาย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี นางกันจนาภัทน์ พิพัฒน์พรชาติ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 13 สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายจรรยา วัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

 

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีขบวนพาเหรดแสดงพลังร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานสายงานภาคกลาง มีการบรรยายพิเศษความรู้เกี่ยวกับค่านิยมขององค์กร “ปลุก TRUST+E ในตัวคุณ” โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง อาจารย์จตุพล ชมภูนิช นอกจากนี้ ยังมีบูธกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUST + E พร้อมกิจกรรมดาวน์โหลด PEA TRUST+E Application เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ กฟภ.

เพิ่มเติม :

https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1878530962176368

 

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ :

- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print