แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟภ. ปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2560

  • 9 November 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 639
  • 0 Comments

       เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ.  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 18 ปี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอำนวยชัย สุวรรณสุนทร รองผู้ว่าการอำนวยการ นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2 ร่วมในพิธี ณ ยิมสนามเทศบาลเมืองปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ.ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นปีที่ 13  เพื่อให้เยาวชนได้มีมาตรฐานการเล่นวอลเลย์บอลในระดับขั้นสูง   อีกทั้งเพื่อค้นหาเยาวชนก้าวไปสู่ตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต  ผลการแข่งขัน มีดังนี้

- ชนะเลิศอันดับ 1

รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยจำลอง โล่   เหรียญ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา  40,000 บาท และมาสคอต

ประเภททีมชาย  ได้แก่ทีม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

ประเภททีมหญิง  ได้แก่ทีม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณุรี

 

- รองชนะเลิศ อันดับ 1

รับโล่ เหรียญ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา  30,000 บาท และมาสคอต

ประเภททีมชาย  ได้แก่ ทีม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ประเภททีมหญิง  ได้แก่ ทีม โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

 

- รองชนะเลิศอันดับ 2 (ครองตำแหน่งร่วมกัน 2 ทีม) รับโล่ เหรียญ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท

ประเภททีมชาย  ได้แก่ ทีม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ และ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี

ประเภททีมหญิง  ได้แก่ ทีม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ และ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จ.ชัยนาท

 

รางวัลยอดเยี่ยมประเภททีมชาย

-หัวเสายอดเยี่ยม 1 นายชัยวัฒน์ ถุงคำ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

-หัวเสายอดเยี่ยม 2 นายณัฐวุฒิ แดงมณี - โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

-บอลเร็วยอดเยี่ยม 1 นายธูปดิษฐ์ พระพุทธ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

-บอลเร็วยอดเยี่ยม 2 นายเดชวัฒน์ แจ้งสว่าง  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

-บีหลังยอดเยี่ยม นายอภิวิชญ์ พิมพ์บุญญามาศ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

-เซตยอดเยี่ยม  นายดนุพัฒน์ จันทวงษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

-ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม นายจักรแก้ว จูเชียร  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

-ผู้เล่นทรงคุณค่า นายพิพัฒน์ จันทร์สุขศรี  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

-ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม นายสรรเพชร พันธุค้า  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

 

รางวัลยอดเยี่ยมประเภททีมหญิง

-หัวเสายอดเยี่ยม 1 น.ส.อรอนงค์ ไสยศรี โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

-หัวเสายอดเยี่ยม 2 น.ส อารีย์ จันระดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

-บอลเร็วยอดเยี่ยม 1 น.ส.กานดา ทอดสนิท  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

-บอลเร็วยอดเยี่ยม 2 น.ส.ฑิชากร บุญเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

-บีหลังยอดเยี่ยม น.ส.สุมาลี ยิ่งศรีสุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

-เซตยอดเยี่ยม  น.ส.ภัททิรา สุขโข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

-ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม  น.ส.จิดาภา นาหัวหนอง  โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

-ผู้เล่นทรงคุณค่า น.ส.ชัชชุอร โมกศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

-ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม นายธงชาญ ภูฆัง  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

เพิ่มเติม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1877657432263721&id=178690235493791

 

 

 ข่าว : แผนสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print