แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟภ. จัดโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชน ประจำปี 2560

  • 8 November 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 568
  • 0 Comments

        วันนี้ (วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560  เวลา 11.00 น. ) นายอำนวยชัย  สุวรรณสุนทร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานพิธีปิดโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้อง เยาวชน ประจำปี 2560 โดยมีร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ยิมโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร จังหวัดนครราชสีมา

 

        โครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบันที่เป็นพนักงาน อาทิ น.ส.อรอุมา  สิทธิรักษ์  น.ส. มลิกา กันทอง  น.ส.ฐาปไพพรรณ  ไชยศรี  น.ส.พรพรรณ  เกิดปราชญ์ นำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากประสบการณ์ต่างๆในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ของ กฟภ.และเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาสนใจเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้กีฬาวอลเลย์บอลของไทยได้มีการพัฒนาสู่สากล 

       สำหรับในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 7 โรงเรียน รวมจำนวนนักเรียน 97 คน ได้แก่ โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา อ.ปักธงชัย โรงเรียนวังวารีวนราษฏร์วัฒนา  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  โรงเรียนบ้านคลองทราย อ.วังน้ำเขียว  โรงเรียนบ้านระเริง  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง อ.ปักธงชัย  และโรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฏร์สามัคคี)  ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับใบประกาศวุฒิบัตรในการเข้าร่วมโครงการฯ

ข่าว/ภาพ : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print