แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟภ. จัดพิธีเปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

  • 12 October 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 653
  • 0 Comments

         ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีเปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย) ณ อาคารสโมสร (Club House) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 

 

ที่มาข้อมูล : กองฝึกอบรมช่างและฮอทไลน์
Print