แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัด กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร "ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม" ผ่านปัจจัยขับเคลื่อน TRUST+E

  • 10 October 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 640
  • 0 Comments

         วันนี้ (วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร "ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม" ครั้งที่ 1 ให้กับพนักงาน PEA ภาค 1 ภายใต้แนวคิด "กระตุกต่อมคิด พิชิตค่านิยม" ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มีนายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1 นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายธีรพงษ์  บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ นายพันธ์เลิศ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการ PEA เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี จตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการ PEA เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนพาเหรดแสดงพลังร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานสายงานภาคเหนือ  การบรรยายพิเศษ ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมขององค์กร "ปลุก TRUST+E  ในตัวคุณ" โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง อาจารย์จตุพล ชมภูนิช นอกจากนี้ ยังมีบูธกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUST + E พร้อมกิจกรรมดาวน์โหลด PEA TRUST+E Application เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ กฟภ.

 

รายงานข่าว :  แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพข่าว :

- PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

- กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print