แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทอดกฐินสามัคคี 4 ภาค เริ่มแห่งแรกร่วมกับชาวชุมชน วัดศรีบุญเรือง จ.สกลนคร

  • 7 October 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 455
  • 0 Comments

     วันนี้ (วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.) นายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดกฐินสามัคคี กฟภ. ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร​ ประกอบด้วย นายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี​ นายสันติ  สุขกวี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   จังหวัดอุบลราชธานี  นายสุวัฒน์   แสงประทีป ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา  และพนักงานรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน ณ  วัดศรีบุญเรือง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
        การทอดกฐินสามัคคี กฟภ. ประจำปี 2560 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานของ กฟภ. ในพื้นที่สำนักงานต่างๆ ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดย กฟภ. ได้รวบรวมเงินกฐิน เพื่อถวายให้แก่วัดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี และในปี 2560 ได้กำหนดพิธีทอดกฐินสามัคคี ดังนี้

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 
วันอาทิตย์ที่ 8  ตุลาคม 2560 ณ วัดสุวรรณฉิมพลี (วัดป่างิ้ว) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 14  ตุลาคม 2560 ณ วัดสัจธรรมอุเทนถวาย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ 15  ตุลาคม 2560 ณ วัดเขากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
วันเสาร์ที่ 21  ตุลาคม 2560 ณ วัดประดู่ทรงธรรม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     สำหรับงานบุญทอดกฐินสามัคคี กฟภ. ประจำปี 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้ได้ยอดเงินรวมจำนวน 2,088,477 บาท ซึ่งผู้บริหาร พนักงานและประชาชนได้ร่วมกันถวายเงินเพื่อทำนุบำรุง  ศาสนสถานให้แก่วัดศรีบุญเรือง​ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ กฟภ.  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดการทอดกฐิน ขึ้นในพื้นที่​ 4 ภาค ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ อานิสงส์มหาศาลผลบุญที่ทุกท่าน ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยความปลื้มปีติใจ จะส่งผลให้ปกปักรักษาทุกท่านให้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัย มีสุขภาพภาพร่างกายแข็งแรง มีทรัพย์สินมหาศาลทุกชาติภพและเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขออนุโมทนาบุญร่วมกันสาธุ

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์


Print