แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาปนาครบรอบ 57 ปี มุ่งเน้น พัฒนาบุคคลากรด้วยนวัตกรรม และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ยุคดิจิทัล PEA 4.0

  • 13 September 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 631
  • 0 Comments

       เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ครบรอบ 57 ปี ภายใต้นโยบายการบริหารและพัฒนา PEA สู่การเป็น การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future) เป็นปีแห่งความปลอดภัยในการทำงาน มุ่งเน้น "พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี" โดยมีคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1806541156042016

แหล่งข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว :กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print