แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA CSR DAY 2017 ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

  • 8 September 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 769
  • 0 Comments

     วันนี้ (วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ) เวลา 11.00 น. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน PEA CSR DAY 2017 “ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม” พร้อมทั้งคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วย รองศาสตรตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย     เข้าร่วมพิธี โดยมี นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงาน ณ Terminal Hall 1 ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat
การจัดงาน PEA CSR DAY 2017  “ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม” เป็นการจัดแสดง  ผลงานสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการควบคู่กับภารกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยเริ่มดำเนินการจัดงานตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน  สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 และได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8- 9 กันยายน 2560 ณ Terminal Hall 1 ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อจัดแสดงผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ผ่านสื่อนิทรรศการให้เป็นที่รับรู้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร  ให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน

ข่าว/ภาพ : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร

Print