แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA มุ่งเน้นความปลอดภัยในการใช้ไฟของประชาชน เดินหน้าเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ณ ชุมชนบ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  • 8 September 2017
  • Author: PR News
  • Number of views: 1021
  • 0 Comments

   วันนี้ (วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 74 ชุมชน ปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยมีนายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา ร่วมในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 


     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA  มีหน้าที่ให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศแล้ว ยังทำหน้าที่ “บำบัดทักข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนและยังมีภารกิจในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มั่นคงเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน โดยใน​ปี​ 2560​การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำโครงการ “74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า ด้วยการให้พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในครัวเรือนของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัดตอน อุปกรณ์ป้องกัน เบรกเกอร์​ RCD หลอดประหยัดพลังงาน LED สายไฟฟ้า เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน รวมถึงแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยจำนวน 77 ครัวเรือนและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดให้กับโรงเรียนบ้านกล้วย 1 โรงเรียนและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้กับบ้านผู้ยากไร้ในชุมชนบ้านกล้วย อีกจำนวน 2 ครัวเรือน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ทำให้คนในชุมชนมีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า


ข่าว/ภาพ : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร
Print
Tags: