แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟภ. ส่งเสริมการแข่งขัน 1st Smart Energy Hackathon

  • 16 August 2017
  • Author: PR News
  • Number of views: 1222
  • 0 Comments

 

 

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ( GIZ) จัดงาน

1st Smart Energy Hackathon Southeast Asia ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ตามนโยบายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.4.0 ซึ่งมุ่งเน้น “การพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future) งานดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการแข่งขันพัฒนานวัตกรรมพลังงาน (Smart Energy) ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้นักพัฒนาซอฟท์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน นักวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จำนวน 100 คน (แบ่งเป็นทีมละ 3-5คน) มาแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ Smart Energy โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคเป็นหลัก ต่อยอดธุรกิจรองรับความต้องการด้านพลังงานในภูมิภาค

       ผู้สนใจสามารถติดตามได้ตามช่องทางดังนี้

1. share Coming up Event : Smart Energy Hackathon ซึ่งจะจัดงานขึ้นในวันที่ 8-10 กันยายน 2560 https://www.facebook.com/pg/smartenergyhack/events/

2. Share VDO File : เชิญสมัครร่วมแข่งขัน

https://www.facebook.com/pg/smartenergyhack/videos/?ref=page_internal

 

ข้อมูล : กองความร่วมมือธุรกิจระหว่างประเทศ
Print
Tags: