แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟภ. ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • 1 August 2017
  • Author: PR News
  • Number of views: 1198
  • 0 Comments

 

วันนี้ (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับมอบเงินจำนวน 80,000.-บาท จากนายสมลักษณ์ กิ่งมาลา ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กฟก.1) ซึ่งเป็นเงินสมทบในเบื้องต้นจากผู้บริหาร พนักงานและชมรมผู้จัดการในสังกัด กฟก.1 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

 

ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานใหญ่ ได้ร่วมสมทบเงินเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยในเบื้องต้นจำนวน 85,020.50 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตต่างๆ ยังได้ร่วมสมทบเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

 

............

 

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1759825107380288

Print
Tags: