แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ จัดแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ.” (PEA) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • 26 June 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 1035
  • 0 Comments

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.) นายสมพร  ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และ นายปราชญ์ ไชยคำ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสปอร์ตและมัลติมีเดีย บ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ.” (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ห้องสกาย 1 ชั้น 18 บางกระปิ หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ.” (PEA) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 13 แล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชน ชาย-หญิง ทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันให้มีมาตรฐานการเล่นวอลเลย์บอล ระดับขั้นสูง เพื่อร่วมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกล ยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนในวันนี้ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศก้าวสู่ยุค PEA 4.0 พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคตจึงได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล เยาวชน “กฟภ.” (PEA) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 แบ่งการแข่งขันออกเป็นดังนี้

ภาคใต้ 13 - 19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ (ซึ่งเป็นภาคแรก)

ภาคตะวันออก 1 – 7 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศรียานุสรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 – 16 สิงหาคม 2560 สนามกีฬากลาง จังหวัดนครพนม

ภาคกลาง 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี

นครหลวง 6 – 12 กันยายน 2560 ยิม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาคเหนือ 14 – 20 กันยายน 2560 สพล.สุโขทัย

ชิงชนะเลิศ 2 – 8 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

 

ซึ่งในแต่ละภาคจะนำทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัด

นครราชสีมา วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2560

 

ข่าว / แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร

Print