แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่า ft ประจำเดือน ม.ค. – เม.ย. 2560

  • 17 January 2017
  • Author: PR News
  • Number of views: 8315
  • 0 Comments

     คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ให้ปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) สำหรับจัดเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2560 เท่ากับ -37.29 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน/กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า
Print
Tags: