แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ปลูกหญ้าทะเลในโครงการ “คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย” ประจำปี 2559 ณ เกาะผี ชายหาดทุ่งคลองสน จังหวัดตรัง

  • 15 December 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 2313
  • 0 Comments

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น.) นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ภายใต้โครงการ “คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย” เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเล โดยการอนุรักษ์หญ้าทะเลและปลูกทดแทนให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล โดยนายภานุวัธน์ ทิพย์ศรีนิมิต ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ณ เกาะผี ชายหาดทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ดำเนินการวางสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งพื้นดินผ่านทางทะเลมายังเกาะมุกด์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะมุกด์ได้มีกระแสไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการแก้ปัญหาจากเดิมใช้กระแสไฟฟ้าจากโรงจักรเครื่องปั่นไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ดังนั้นจากการวางสายเคเบิลใต้น้ำในท้องทะเล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้มีความคิดจัดทำโครงการปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่ทะเลตรัง เพื่อเพิ่มระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเล โดยเริ่มทำการปลูกในพื้นที่หาดหยงหลำ บ้านเกาะมุกด์ อำเภอกันตัง อ่าวบุญคง อำเภอสิเกา ตั้งแต่ปี ‪2554 - 2558‬ จำนวน 100,000 ต้น และในปี 2559 นี้ได้ทำการปลูกเพิ่มเติมที่เกาะผี ชายหาดทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 3,000 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์หญ้าทะเลจากศูนย์การเรียนรู้ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเลบ้านพรุจูด โดยมีผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อำเภอสิเกาประมาณ 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


      กิจกรรมดังกล่าวทำให้ชุมชนมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบอาชีพประมงและยังส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่มีการบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้ สร้างประโยชน์ต่อชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์หญ้าทะเลและพันธุ์สัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน


https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1476066212422847

ข้อมูล :
- ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : 
- กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: