แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมเสวนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ 2024 IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia (IEEE I&CPS ASIA 2024)

PEA ร่วมเสวนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ 2024 IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia (IEEE I&CPS ASIA 2024)
PEA ร่วมเสวนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ 2024 IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia (IEEE I&CPS ASIA 2024)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเสวนางานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ 2024 IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia (IEEE I&CPS ASIA 2024) ภายใต้ธีม Carbon Neutrality for Future Power and Energy Systems In Thailand ณ โรงแรมอามารี พัทยา จังหวัดชลบุรี

งาน IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia  2024 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานไฟฟ้าและ PEA ร่วมแสดงบูธนิทรรศการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มประเมินและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Accounting Platform) หรือ Carbon Form by Buffer Box เพื่อนำเสนอบทบาทที่สำคัญของ PEA 

สำหรับหัวข้อที่ PEA ร่วมเสวนา ดังนี้
- PEA’s Strategic Positioning 2024-2026, Digital and Green Grid
- PEA Carbon Neutrality and Net Zero GHG Emissions Roadmap
- PEA Carbon Form by Buffer Box
- PEA’s Development in Microgrids and BESS

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
ภาพ : ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง 
ข้อมูล :  กองนวัตกรรม

Print
Tags: