แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงินสนับสนุน สร้างอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงินสนับสนุน สร้างอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงินสนับสนุน สร้างอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะประธานสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 500,000.- บาท โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำรายได้จากการจัดงาน PEA Mini Marathon 2023 สำนักงานใหญ่ ที่ได้จากเงินค่าสมัครและจากผู้สนับสนุนการจัดงานภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบเพื่อการกุศลและร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมสร้างอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
1. ผ่าน https://www.punboon.org/foundation/01162
2. ผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 069-2-77187-6 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
Print
Tags: