แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA แถลงข่าวการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

PEA แถลงข่าวการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
PEA แถลงข่าวการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุพัตรา พันธ์โสตถี รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง    ในฐานะประธานอนุกรรมการกีฬาเปตองสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรีกัญชล อินทราราม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายสุชาติ ดวงทวี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) นายวันชัย เทียมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าว ณ โถงกลาง อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เผยแพร่และส่งเสริมกีฬาเปตองให้แพร่หลายในสังคมไทย พร้อมนำรายได้จากการแข่งขันจัดซื้ออุปกรณ์เปตองมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

สำหรับ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สนามเปตอง กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.30 น. เริ่มการแข่งขันเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยแบ่งประเภทการแข่งขันดังนี้
Division 1
- ประเภททีมชาย
- ประเภททีมหญิง
- ประเภททีมอาวุโส 2 คน (อายุ 55 ปีขึ้นไป) 
- ประเภททีมเยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี)
- ประเภททีมยุวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
- ประเภททีม VIP

Division 2
- ประเภททีมชาย
- ประเภททีมหญิง
- ประเภททีมอาวุโส

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
Print
Tags: