แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA เพิ่ม Feature “Autocharge” บน PEA VOLTA Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าบน PEA VOLTA Platform

PEA เพิ่ม Feature “Autocharge” บน PEA VOLTA Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าบน PEA VOLTA Platform
PEA เพิ่ม Feature “Autocharge” บน PEA VOLTA Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าบน PEA VOLTA Platform 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565  นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาธิตการใช้งาน Feature "Autocharge" ให้กับนาย กฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและคณะกรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) โดยคณะกรรมการ EVAT ได้ทดลองใช้งาน Feature "Autocharge" ด้วยตนเอง ณ สถานี PEA VOLTA บางจาก ชะอำ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัฒนา PEA VOLTA Application เพิ่ม Feature “Autocharge” เพื่อความสะดวกในการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าบน PEA VOLTA Platform ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยลดขั้นตอนในการเริ่มการใช้งานในส่วนของการสั่งชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สะดวกและประหยัดเวลาหลังจากลงทะเบียนใน PEA VOLTA Application เฉพาะรถที่มีหัวชาร์จแบบ CCS  เมื่อผู้ใช้งานต้องการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพียงเสียบหัวชาร์จให้เข้ากับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบ Autocharge ก็จะเริ่มทำงาน โดยนำข้อมูลของรถยนต์ไฟฟ้า ส่งไปยัง PEA VOLTA Platform เพื่อระบุว่า รถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าว เชื่อมต่อกับบัญชีของผู้ใช้งาน ID หมายเลขใด ระบบจะดำเนินการชาร์จไฟ และชำระค่าชาร์จไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติ ถูกต้องและปลอดภัย โดยมีแผนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ทดลองใช้ในปลายเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

ทั้งนี้ PEA มีแผนในการพัฒนาปรับปรุง PEA VOLTA Platform  ให้มี Feature ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เช่น การให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามโครงข่าย หรือ EV Roaming ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของผู้ให้บริการรายอื่นๆ โดยผ่าน PEA VOLTA Application หรือการให้บริการวางแผนการเดินทาง (Trip Planner) ซึ่งเป็นการวางแผนการชาร์จ หรือการวิเคราะห์สุขภาพของแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: