แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เทศบาลนครภูเก็ต ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เทศบาลนครภูเก็ต ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: