แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA แถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ครั้งที่ 17 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

PEA แถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ครั้งที่ 17  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี ยกระดับการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA DIGITAL UTILITY ประกอบกับ PEA มองเห็นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่คนไทยสามารถแสดงศักยภาพในเวทีระดับโลก จึงได้สนับสนุนสมาคมกีฬาสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการ “หนึ่งกีฬา หนึ่งรัฐวิสาหกิจ” ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการพัฒนากีฬาไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาเยาวชน ได้มีเวทีแสดงออก ฝึกฝนทักษะอย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถพัฒนาการเล่นกีฬาไปสู่เกมการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งในการจัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ทั้ง 16 ครั้ง ที่ผ่านมา สามารถสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยมาหลายคนแล้ว อาทิ อัจฉราพร คงยศ หัถยา บำรุงสุข ทัดดาว นึกแจ้ง ชัชชุอร โมกศรี พิมพิชยา ก๊กรัมย์ สุพัตรา ไพโรจน์ และอีกหลายๆคน สำหรับการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล เยาวชน PEA ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 แบ่งการแข่งขันรอบคัดเลือก 6 ภาค และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย) ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 28 – 5 ธันวาคม 2564 ยิมโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ
ภาคตะวันออก วันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2564 ยิมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง
ภาคใต้ วันที่ 5 – 11 มกราคม 2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่
ภาคนครหลวง วันที่ 17 – 23 มกราคม 2565 ยิมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
ภาคกลาง วันที่ 25 – 31 มกราคม 2564 โรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ภาคเหนือ วันที่ 28 มกราคม 2565 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 ยิมเนเซียม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ยิมสนามกีฬากลาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ซึ่งในแต่ละภาคจะนำทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย) ณ ยิมสนามกีฬากลาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่าง วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
นอกจากนี้ PEA ยังได้จัดโครงการ “ทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้อง” ระหว่างวันที่ 14-15 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ที่เป็นพนักงาน PEA อาทิ ปลื้มจิตร ถินขาว นุศรา ต้อมคำ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ อรอุมา สิทธิรักษ์ ฯลฯ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การเล่นวอลเลย์บอลอย่างถูกวิธีให้กับน้องๆเยาวชนอย่างใกล้ชิด 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: