แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการ PEA ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564

ผู้ว่าการ PEA ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564
ผู้ว่าการ PEA ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 โดยมีนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สำหรับพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานก่อตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมทบทุนโครงการฯ จำนวนเงิน 500,000 บาท

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: