แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ระดมทีมงานเร่งซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายจากเหตุพายุฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย คาดว่าพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายในวันนี้ เวลา 16.00 น.

PEA ระดมทีมงานเร่งซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายจากเหตุพายุฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย คาดว่าพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายในวันนี้ เวลา 16.00 น.
PEA ระดมทีมงานเร่งซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายจากเหตุพายุฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย คาดว่าพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายในวันนี้ เวลา 16.00 น. 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ระดมทีมงานแผนกก่อสร้าง แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าลี่ เร่งแก้ไขซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ บ้านหนองปกติ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ที่ชำรุดเสียหายจากเหตุพายุฝนตกหนัก เมื่อคืนวันที่ 12 ตุลาคม 2564 (เวลา 21.30 น.) ทำให้เกิดน้ำไหลเซาะเสาไฟฟ้าขนาด 12 ม. เอนเอียงลงพาดต้นไม้ จำนวน 4 ต้น ทำให้เกิดไฟฟ้าดับจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองปกติ บ้านห้วยคัง บ้านวังเป่ง และบ้านแก่งม่วง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

ข่าว : แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
Print
Tags: