แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมบริจาคโลหิตช่วงการระบาดของ COVID-19

PEA ร่วมบริจาคโลหิตช่วงการระบาดของ COVID-19

PEA ร่วมบริจาคโลหิตช่วงการระบาดของ COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีปริมาณโลหิตทั่วประเทศ ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดรถรับบริจาคโลหิตเป็นวาระพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมบริจาคโลหิต ได้ปริมาณโลหิต  41,850 ซีซี ส่งมอบโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทยต่อไป 

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร

Print
Tags: