แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA แนะนำวิธีใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดค่าไฟฟ้า

PEA แนะนำวิธีใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดค่าไฟฟ้า
PEA แนะนำวิธีใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดค่าไฟฟ้า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยและทำงานอยู่ที่บ้าน หรือ Work from Home เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงมีการใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งวัน รวมถึงการเปิดเครื่องปรับอากาศส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำวิธีใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดค่าไฟฟ้า ดังนี้

1. เปิดใช้งานเท่าที่จำเป็น
2. ตั้งคอมเพรสเซอร์ไว้ในร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 15 – 20% 
3. ล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง
4. ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ
5. ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 26 – 28 องศาเซลเซียส พร้อมกับเปิดพัดลม สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 10 – 30%
6. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้องอย่างน้อย 30 นาที
7. ก่อนใช้เครื่องปรับอากาศควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้ถ่ายเทอย่างน้อย 15 นาที

อย่างไรก็ตาม PEA มีความพร้อมดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการ โดยยึดหลักมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Print
Tags: