แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) จากการยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) จากการยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU)
จากการยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
Print
Tags: