แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มอบสินค้าวิสาหกิจชุมชน และน้ำดื่ม PEA ชื่นใจ จำนวน 10,000 ขวด ให้กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  มอบสินค้าวิสาหกิจชุมชน และน้ำดื่ม PEA ชื่นใจ จำนวน 10,000 ขวด ให้กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  มอบสินค้าวิสาหกิจชุมชน และน้ำดื่ม PEA ชื่นใจ จำนวน 10,000 ขวด ให้กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  มอบสินค้าวิสาหกิจชุมชน และน้ำดื่ม PEA ชื่นใจ จำนวน 10,000 ขวด ให้กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ซึ่งจัดตั้งเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีนาย นพดล ศรีหะทัย บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: