แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Home PEA IHAPM

PEA เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Home PEA IHAPM
PEA เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Home PEA IHAPM
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Home PEA IHAPM
โดยคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ PEA ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ซึ่งชุดอุปกรณ์ PEA IHAPM จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยสามารถควบคุมการเปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานได้ โดยการสั่งการผ่าน Application จาก Tablet หรือ Smart Phone ได้ทั้งระบบ IOS และ Android
PEA จะเข้าไปดำเนินการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยขอสงวนสิทธิ์
ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าดำเนินการ
สำหรับพื้นที่และจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ที่เปิดรับเข้าร่วมโครงการมีดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่
- บ้านขนาดเล็ก 26 หลัง
- บ้านขนาดกลาง 10 หลัง
- บ้านขนาดใหญ่ 24 หลัง
- คอนโดมิเนียม 20 ห้อง
จังหวัดชลบุรี
- บ้านขนาดใหญ่ 29 หลัง
- คอนโดมิเนียม 10 ห้อง
จังหวัดระยอง
- บ้านขนาดเล็ก 20 หลัง
- บ้านขนาดกลาง 2 หลัง
จังหวัดขอนแก่น
- บ้านขนาดใหญ่ 9 หลัง
- คอนโดมิเนียม 12 ห้อง
จังหวัดนครราชสีมา
- บ้านขนาดกลาง 9 หลัง
จัดหวัดอุบลราชธานี
- บ้านขนาดเล็ก 15 หลัง
- บ้านขนาดกลาง 7 หลัง
จังหวัดภูเก็ต
- บ้านขนาดเล็ก 22 หลัง
- บ้านขนาดกลาง 13 หลัง
- บ้านขนาดใหญ่ 13 หลัง
- คอนโดมิเนียม 7 ห้อง
ข้อกำหนดโครงการติดตั้งและทดสอบชุดผลิตภัณฑ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอินเตอร์เน็ต (Home Wi-Fi) ใช้งานภายในบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม
2. บริเวณสวิทช์เพื่อควบคุมแสงสว่างจะต้องมีสายนิวทรัล ติดตั้งไว้ หากไม่มี PEA จะดำเนินการติดตั้งสายนิวทรัลบริเวณสวิทช์เพื่อควบคุมแสงสว่างเพิ่มเติมให้ โดยจะทำการติดตั้งรางเดินสายนิวทรัลเพิ่มเติมบริเวณดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. PEA เริ่มดำเนินการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป
Print
Tags: