แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครผู้ว่าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครผู้ว่าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครผู้ว่าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2564
2. ยื่นใบสมัครและหลักฐานเอกสารด้วยตนเอง ที่ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล อาคาร LED ชั้น 16 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) โดยใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายทองชัย ชวลิตพิเซฐ)
3. ขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล อาคาร LED ชั้น 16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-5850, 0-2590-5870 และ 0-2590-9414
4. สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์​และQC Code

Print
Tags: