แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ส่งมอบโลหิต ตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”

PEA ส่งมอบโลหิต ตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”

PEA ส่งมอบโลหิต ตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี”

 

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานส่งมอบโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมพิธีบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” อย่างต่อเนื่องพร้อมกันทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี สนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรคและให้พนักงาน ลูกจ้าง ครอบครัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาล ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการมีจิตสาธารณะ

สำหรับในปี 2563 PEA ได้เริ่มรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ได้มากถึง 14,664,017 ซีซี จากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงาน PEA ทั่วประเทศ จึงได้จัดพิธีส่งมอบโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย และPEA จะมุ่งมั่นดำเนินโครงการรับบริจาคโลหิต อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนสภากาชาดไทยต่อไป

Print
Tags: