แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA มอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

PEA มอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

PEA มอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

 

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 รางวัลที่ 1-5 พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ บริเวณหน้า อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้จัดทำและจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 ภายหลังหักค่าใช้จ่ายนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
สำหรับผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 รางวัลที่ 1-5 มีดังนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์นั่ง ยี่ห้อ BENZ รุ่น CLA 220 D จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
- คุณวิลาวรรณ แก้วสระศรี
รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น D-MAX CAB 4 1.9 Ddis จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
- คุณอนุวัฒน์ เจียนสันเทียะ
รางวัลที่ 3 รถยนต์ไฟฟ้า รุ่น FOMM ONE EV 100% จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
- คุณอนุสรณ์ ภู่จันทร์
- คุณพิชญุตม์ กุลพัฒน์สุวรรณ
รางวัลที่ 4 ทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
- คุณสุคมภ์ สุวรรณกูฏ
- คุณพรเทพ ศรีทองอุ่น
- คุณวรวิทย์ วิศุภกาญจน์
รางวัลที่ 5 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ TATUNG รุ่น EVO 2.0 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
- คุณสุรีวรรณ ไกรสอาด
- คุณศรัณยู ติวเฮือง
และ รถจักรยานยนต์ (นำ้มัน) ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE 110-l จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
- คุณศราวุธ ลิขิตสวโรจน์
- คุณวรพจน์ ชาวเวียง

Print
Tags: